Hoe kunt u onnodige boetes voorkomen bij de zzp-samenwerking?

Sinds 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) van kracht gegaan. De wet heeft als doel om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan. Als uw organisatie verwikkeld is in een zzp-schijnconstructie, dat kunt u daar een flinke boete voor krijgen. Wij willen u dan ook 3 tips geven om onnodige boetes in ieder geval te voorkomen.

3 tips om onnodige boetes te voorkomen

1. Wees op de hoogte van de wet DBA

Om het hele plaatje van de Wet DBA te snappen, is het eerst handig om te weten wat schijnzelfstandigheid precies inhoudt. De KvK definieert schijnzelfstandigheid als een situatie waarin u een opdracht aanneemt als ondernemer (zzp’er), maar eigenlijk in loondienst bent. De opdrachtgever is dan uw werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt naar de Belastingdienst en naar u.

De Wet DBA ziet toe op die samenwerking en is bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Deze regeling maakt zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken in de arbeidsrelatie.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid rondom de Wet DBA en de handhaving daarvan. Door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kunt u schijnconstructies en boetes voorkomen.

2. Maak samen van tevoren duidelijke afspraken

Bewust of onbewust kunt u als opdrachtgevers schuldig zijn aan een schijnconstructie. Het is dan ook geen pretje als de Belastingdienst signalen oppikt en een controle gaat uitvoeren. Om boetes of andere maatregelen te voorkomen, moet u daarom voor de samenwerking duidelijke afspraken maken met uw zzp’ers. Denk hierbij aan:

  • Gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Aansprakelijkheid
  • Betaling en betalingstermijn
  • Veiligheid
  • Ziekteverzuim
  • Kwaliteit van het werk

3. Leg deze afspraken goed vast

Het is belangrijk om alle gemaakte afspraken vast te leggen in een opdrachtovereenkomst. In de opdrachtovereenkomst kunnen de afspraken juridisch en fiscaal juist geregeld worden. Bij een eventuele controle kunt u dan bewijzen dat de samenwerking op de juiste wijze is geregeld en dat er geen schijnzelfstandigheid voorkomt.

Daarnaast is een opdrachtovereenkomst ook handig wanneer er onduidelijkheden zijn of wanneer er een geschil ontstaat. In dit geval kan er in de opdrachtovereenkomst worden teruggekeken naar de gemaakte afspraken.

Onze oplossing

Het is voor u als ondernemer uiteraard belangrijk om schijnzelfstandigheid en eventuele boetes te voorkomen. HelloProfs kan u daarbij helpen! HelloProfs is het digitale platform dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van A tot Z vormgeeft. Het platform zorgt ervoor dat de contractering juridisch en fiscaal juist geregeld is. Het hele proces is overzichtelijk én digitaal geregeld. 

"Wilt u zeker weten dat uw organisatie geen onnodige boetes ontvangt? Laten we dan eens kennismaken want wij hebben voor u dé oplossing in huis!"

Weten hoe HelloProfs uw organisatie helpt?

Lees hoe HelloProfs werkt en kom er achter!

Kunnen wij u op weg helpen?

Meer weten over het voorkomen van boetes en naheffingen? Of over de huidige stand van zaken van de wet DBA? Kies een manier hiernaast om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Bel ons

Stuur ons een mail