Wees voorbereid op een strengere handhaving van de Wet DBA

De Wet DBA werd in het leven geroepen, als vervanger van de VAR, om meer duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie tussen u als opdrachtgever en zzp’er. Deze wet heeft alleen niet de duidelijkheid gebracht die het zou moeten brengen. Ondertussen wordt er wel gewoon door de belastingdienst gehandhaafd op de Wet DBA. Maar is dat ook echt zo? De intentie is er in ieder geval. Hoe het nu precies zit met de handhaving, leggen wij uit.

Hoe ziet de handhaving er nu uit?

Met de invoering van de Wet DBA in 2016, besloot het kabinet nog datzelfde jaar om deze nieuwe wet niet te gaan handhaven. Er werd namelijk een handhavingsmoratorium afgekondigd. Dit moratorium zorgde ervoor dat de Belastingdienst het extra handhavingsinstrument bij opdrachtgevers niet kon inzetten. Zes jaar na invoering, is deze moratorium nog steeds van kracht. Deze keuze heeft ertoe geleid dat de Belastingdienst niet veel controles heeft uitgevoerd. Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het aantal correcties sinds de invoering van de Wet DBA dan ook terugloopt.

De handhaving staat op dit moment dus op een wat lager pitje. De Belastingdienst controleert niet veel en niet zomaar. Handhaving vindt wel plaats als er sprake is van kwaadwillendheid (opzet).

De handhaving wordt strenger

Betrokkenen bij het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zijn het over één ding eens: Er moet op korte termijn iets veranderen in de fiscale handhaving. Het rapport en de bijbehorende conclusie is ook met het Ministerie van Financiën gedeeld. Uit de reactie van het Ministerie van Financiën blijkt dat zij het probleem herkennen en ‘serieus ter hand willen nemen’.

Het lijkt er dus op dat de handhaving op schijnzelfstandigheid wel degelijk gaat hervormen, waardoor deze in het heden en in de toekomst strenger zal worden. Zorg er als opdrachtgever dus voor dat uw samenwerkingen met zzp’ers op een goede en juiste manier is geregeld. Of u bewust of onbewust schuldig bent aan een schijnconstructie, het kan zomaar zijn dat de Belastingdienst straks een controle komt uitvoeren. Blijkt er schijnzelfstandigheid voor te komen, kan dat vervelende boetes of naheffingen opleveren. Dat wilt u natuurlijk liever niet!

Onze oplossing

Heeft u al de juiste maatregelen genomen om controles heelhuids te doorkomen? Een tip die wij u meegeven: zorg voor een goed onderbouwde en vastgelegde samenwerking. HelloProfs kan u daarbij helpen! HelloProfs is het digitale platform dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van A tot Z vormgeeft. Het platform zorgt ervoor dat de contractering juridisch en fiscaal juist geregeld is. Het hele proces is overzichtelijk én digitaal geregeld. Meer weten over HelloProfs? Klik hieronder en lees hoe het platform werkt. Of bel/mail ons, wij vertellen u graag meer!

"Vanaf het jaar 2022 gaat het kabinet strenger kijken naar hoe ze de handhaving van de wet DBA beter kunnen organiseren. Wees hier dus op voorbereid!"

Weten hoe HelloProfs u hierbij helpt?

Kunnen wij u op weg helpen?

Meer weten over het hoe HelloProfs uw organisatie gaat helpen? Of over de huidige stand van zaken van de wet DBA? Kies een manier hiernaast om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Bel ons

Stuur ons een mail