VAR-verklaring versus wet DBA

Tot 2016 konden zzp’ers een VAR-verklaring invullen om daarmee aan te tonen dat ze niet in dienst waren bij hun opdrachtgever. Echter bleek dit toch niet (opzettelijk) schijnzelfstandigheid te voorkomen. Vanaf 2016 is dan ook de wet DBA bedacht die de manier van beoordelen arbeidsrelaties rigoureus zou veranderen.

De VAR-verklaring

Ondernemers moesten ieder jaar een VAR-verklaring aanvragen om zo aan te tonen ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie. Doordat de opdrachtnemer hiermee verklaarde een zelfstandig ondernemer te zijn, verkreeg de opdrachtgever fiscale zekerheid. Want de opdrachtgever zou in dit geval zeker weten dat de opdrachtnemer geen beroep kon doen op een dienstbetrekking. 

Wet DBA als vervanger

Echter, omdat het aantal zzp’ers de afgelopen jaren zo hard is gestegen, werd het erg omslachtig om voor al die zzp’ers een VAR-verklaring af te geven. Besloten is om de verantwoording meer bij de inhurende opdrachtgever te leggen. Via een modelovereenkomst (opdrachtovereenkomst) kan dan aangetoond worden dat er met zelfstandige ondernemers gewerkt wordt.

In zo’n overeenkomst staat de gehele onderbouwing van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Omdat iedere opdracht uniek is, is een unieke onderbouwing van de totstandkoming van de opdracht gewenst. De wet DBA vraagt dus van ondernemers om verantwoordelijk én onderbouwd de samenwerking aan te gaan. Uiteraard biedt HelloProfs hier een solide oplossing voor. 

Kort samengevat kunnen we de VAR-verklaring en de wet DBA als volgt van elkaar onderscheiden:

"De VAR-verklaring zit bij veel zzp'er nog wel in het achterhoofd. Maar dit ligt al lange tijd achter ons."

Heeft u een vraag over de wet DBA?

VAR-verklaring
Wet DBA

Weten hoe HelloProfs u hierbij helpt?

Kunnen wij u op weg helpen?

Meer weten over de mogelijkheden van digitaal contractbeheer? Of over de huidige stand van zaken van de wet DBA? Kies een manier hiernaast om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Bel ons

Stuur ons een mail