Kwaadwillendheid

Vanaf januari 2020 is de handhaving van de wet DBA bij opdrachtgevers opgeschroefd door de Belastingdienst. Handhaving kan bij aantoonbare kwaadwillendheid leiden tot boetes, correcties of naheffingen. Dit kost uw organisatie heel veel geld. Maar wanneer wordt een opdrachtgever als kwaadwillend gezien?

Kwaadwillendheid volgens Belastingdienst

De Belastingdienst geeft zelf aan alleen te handhaven als er aanwijzingen (meerdere malen) niet worden opgevolgd óf als u als kwaadwillend wordt gezien. Het “laten ontstaan van een opzettelijke situatie van evidente schijnzelfstandigheid” moet de Belastingdienst wel kunnen bewijzen. Daarvoor vragen zij inzage bij de boekhouding van een “verdachte” opdrachtgever. 

Er moet het volgende bewezen worden om handhaving concreet te maken:

  • er vindt een (fictieve) dienstbetrekking plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer;
  • er is sprake van een opzettelijke schijnconstructie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Kwaadwillend betekent in dit opzichte dat er opzet in het spel is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een opdrachtgever van tevoren weet dat de zzp-samenwerking gebaseerd is op een schijnconstructie. Of er wordt expliciet een opdrachtnemer in fictieve dienst genomen, terwijl dat in de praktijk niet de bedoeling is.

U wordt ook als kwaadwillend aangemerkt als u de aanwijzingen van de Belastingdienst niet, of slecht opvolgt. Meestal krijgt een opdrachtgever 3 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat er geen sprake meer is van schijnzelfstandigheid. 

"De Belastingdienst maakt geen onderscheid tussen grote of kleine opdrachtgevers. Iedereen dient zich aan de regels te houden."

Weten hoe HelloProfs u hierbij helpt?

Kunnen wij u op weg helpen?

Meer weten over het onderwerp gezagsverhouding? Of over de huidige stand van zaken van de wet DBA? Kies een manier hiernaast om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Bel ons

Stuur ons een mail