De opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst helpt om alle ondernemingsactiviteiten goed te borgen. Nog steeds maken veel ondernemers geen gebruik van juridisch waterdichte opdrachtovereenkomsten. En dat kan op termijn zorgen voor onnodige problemen, zoals schijnzelfstandigheid.

Maak met HelloProfs een sluitende opdrachtovereenkomst

Gelukkig heeft HelloProfs een ingebouwd contractsysteem. Bij het aanmaken van een offerte, zorgt HelloProfs automatisch voor een professionele opdrachtovereenkomst. U hoeft verder niets te doen. Er hoeft geen jurist aan te pas te komen.

Waarom is een opdrachtovereenkomst zo belangrijk? Naast de borging van alle ondernemersactiviteiten, staan er ook alle afspraken netjes in vermeld. Hoe beter de afspraken tussen zzp’er en opdrachtgever, des te vertrouwder de samenwerking. HelloProfs is zo gemaakt om iedere zzp’er te assisteren bij het maken van een goede overeenkomst. De opdrachtgever hoeft zelf niet in actie te komen.

Een opdrachtovereenkomst is essentieel om te hebben als een zzp’er een opdracht aanneemt. Het fungeert als bewijs dat de samenwerking op basis van een opdracht tot stand is gekomen, en niet als verkapt (loon)dienstverband.HelloProfs heeft een systeem ingebouwd dat automatisch een solide opdrachtovereenkomst tot stand brengt terwijl een zzp’er een offerte maakt.

Voorkom een fictieve dienstbetrekking

Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer goed met elkaar afspreken dat er een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan. Anders bestaat het risico dat er een fictieve dienstbetrekking ontstaat. In plaats van het inzetten van dure, externe juristen, maakt u met behulp van HelloProfs automatisch solide opdrachtovereenkomsten aan.

Start nu met HelloProfs en zorg dat uw volgende opdracht goed geregeld is. Bekijk hier de mogelijkheden voor opdrachtgevers. En lees hier meer informatie voor opdrachtnemers (zzp’ers).

Heeft u vragen over de mogelijkheden van HelloProfs voor opdrachtnemers? Gert Jan op ‘t Landt kan u met alle vragen helpen. Bel hem gerust via (+31) 085 27 30 220 of mail hem naar gj.optlandt@peopleassist.nl.

Ga terug naar de overzichtspagina >>